Facebook

Jeśli pomogliśmy Ci daj nam plusa                   
oraz
                       nas znajomym. Dziękujemy.

Trzeci wzór umowy przedwstępnej sprzedaży mieszkania cz.1Dokument do pobrania
Czekając na pobranie pliku. Przeczytaj polecany artykuł.
Dokument zacznie się pobierać po wybraniu artykułu.
Dla sprzedających
Dla kupujących
Sprzedaj mieszkanie szybko, bez prowizji i pośredników. Zaoszczędź ponad 20 tys. zł. Wybierz z nami najtańszy kredyt mieszkaniowy. Różnica raty może wynieś nawet 700zł.część pierwsza
Umowa przedwstępna sprzedaży lokalu

Dnia 11.06. 2012r roku w Warszawie pomiędzy: Markiem Kowalskim  imiona rodziców Antoni i Marzenia, dowód osobisty serii AB numer 1234567, NIP 256-685-96-63, PESEL 74052805618 zamieszkałym w Warszawie ul. Smocza 12/65 i jego żoną Klaudią Kowalską, imiona rodziców Włodzimierz i Katarzyna, dowód osobisty serii AW  numer 2679523,  NIP 268-693-56-69, PESEL 73121209883, zamieszkałej w Warszawie ul. Smocza 12/65 zwanymi w treści niniejszej umowy „SPRZEDAJĄCYM” 
Mikołajem Kwiatkowskim, imiona rodziców Sylwester i Jolanta, dowód osobisty serii BA numer 987654321, NIP 859-642-58-96, PESEL 82082508953, zamieszkałym w Warszawie ul. Skierniewicka 22/325, i jego żoną Iloną Kwiatkowską, imiona rodziców Stefan i Paulina, dowód osobisty serii GF numer 2586963, NIP 695-853-71-85, PESEL 81092408222 zamieszkałej w Warszawie ul. Skierniewicka 22/325, zwanymi w treści niniejszej umowy „KUPUJĄCYM”.


§1
SPRZEDAJĄCY oświadcza, że tylko jemu przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego Nr 125 położonego przy ulicy Nowy Świat nr 89 w Warszawie. Z własnościowym prawem do lokalu spółdzielczego związany jest wkład budowlany wniesiony w całości do Spółdzielni Mieszkaniowej SŁONECZKO zwanej w treści niniejszej umowy „SPÓŁDZIELNIĄ”. 
SPRZEDAJĄCY przy niniejszej umowie przedkłada następujące dokumenty: Zaświadczenie z Sądu Warszawa Śródmieście o posiadanym własnościowym prawie do lokalu od dnia 12.04.1999r. o nr 125, nr. Członkowski 38. Lokal ma powierzchnie użytkową 59 m2 i składa się z dwóch pokoi, kuchni, łazienki z w.c. Lokal usytuowany jest na trzecim piętrze w budynku mieszkalnym.

§2
SPRZEDAJĄCY zapewnia KUPUJĄCEGO, że opisany w §1 lokal wolny jest od obciążeń na rzecz osób trzecich oraz, że przeciwko SPRZEDAJĄCEMU nie jest prowadzone postępowanie egzekucyjne. 
Ponadto oświadcza, że do chwili podpisania niniejszej umowy nie zostały zawarte żadne inne umowy mające za przedmiot zobowiązanie do zbycia opisanego lokalu, jego zbycie lub obciążenie. 
W przypadku, gdyby sprzedawany lokal okazał się obciążony jakimikolwiek zadłużeniami, SPRZEDAJACY zobowiązuje się zadłużenia te spłacić własnym kosztem i staraniem do dnia zawarcia umowy przyrzeczonej.

§3
SPRZEDAJĄCY zobowiązuje się sprzedać KUPUJĄCEMU lub osobie przez niego wskazanej a KUPUJĄCY oświadcza, że sam lub osoba przez niego wskazana kupi od SPRZEDAJĄCEGO opisany w §1 lokal za cenę 850 000 złotych (słownie: ośmiuset pięćdziesięciu tysięcy zlotych).

§4
STRONY zgodnie postanawiają, że umowę przyrzeczoną zawrą w nieprzekraczalnym terminie do dnia 18.06.2012r.
                                                                                                                                    część druga>>>>>

Artykuły tematycznie powiązane:
Rady dla sprzedających mieszkanie.
Po zapoznania się z tym działem poznasz wszystkie aspekty, które pomogą Ci skutecznie i łatwo sprzedać mieszkanie.
Rady dla kupujących mieszkanie.
Chcesz kupić mieszkanie? Ten dział jest dla Ciebie. Dowiesz się wszystkiego co jest potrzebne  do kupienia mieszkania.
Inne wzory pism.
Tutaj znajdziesz inne wzory potrzebnych dokumentów jak np. protokół zbawczo-odbiorczy.


Polecane artykuły
Jak prezentować mieszkanie cz.1 
Sposób prezentowania mieszkania kupującemy  
ba duży wpływ na sprzedaż mieszkania... 

Agencjom dziękujemy! 
Sam sprzedaż swoje mieszkanie dużo 
lepiej. Nie płać już prowizji pośrednikom... 

Parametry mieszkania 
Przed sfinalizowaniem umowy koniecznie 
sprawdź parametry nieruchomości... 

Rata kredytu mniejsza o 700zł 
Wybierając dobry kredyt mozęsz zaoszędzić 
nawet 700zł na każdej racie... 

                                                                                   RELAMA
Warszawa
Warszawa
Warszawa
Kraków
 Wrocław
Wrocław

fsdf