Facebook

Jeśli pomogliśmy Ci daj nam plusa                   
oraz
                       nas znajomym. Dziękujemy.

Piąty wzór umowy przedwstępnej sprzedaży mieszkania cz.1Dokument do pobrania
Czekając na pobranie pliku. Przeczytaj polecany artykuł.
Dokument zacznie się pobierać po wybraniu artykułu.
Dla sprzedających
Dla kupujących
Sprzedaj mieszkanie szybko, bez prowizji i pośredników. Zaoszczędź ponad 20 tys. zł. Wybierz z nami najtańszy kredyt mieszkaniowy. Różnica raty może wynieś nawet 700zł.część pierwsza
część druga>>>>>
UMOWA PRZEDWSTĘPNA SPRZEDAŻY MIESZKANIA

zawarta dnia 11.07.2012r. w Warszawie. 
pomiędzy: Markiem Kowalskim, używając... imienia ......................... syn (córka), żonaty (kawaler), zam. w Warszawie, ul. Smoczej 12/65, dowód osobisty serii AB, numer 1234567, 
PESEL 75041605253, NIP 236-542-65-63 zwany w dalszej części umowy sprzedającym
a
Mikołaje Kwiatkowskim, używając... imienia ......................... syn (córka), żonaty (kawaler), zam. w Warszawie, ul. Skierniewickiej, dowód osobisty serii BA, numer 987654321, PESEL 72082806892, NIP 859-315-36-53 zwany -(ą) w dalszej części umowy kupującym.

§ 1
1. Sprzedający oświadcza, iż jest właścicielem nieruchomości lokalowej - mieszkania położonego w Warszawie przy ul. Nowy Świat, o powierzchni 59m2 , dla którego Sąd Rejonowy w Warszawie – Śródmieście prowadzi księgę wieczystą nr 59562132165, (lokal).

2. Sprzedający oświadcza, że określona w § 1 ust. 1 nieruchomość jest w dobrym stanie i że nieruchomość pozbawiona jest wad fizycznych.

§ 2
Sprzedający oświadcza, że:
- wszelkie opłaty związane z eksploatacją lokalu zostały uiszczone i z tego tytułu nie istnieją żadne zaległości,
- nie toczy się żadne postępowanie mogące mieć wpływ na skutki wynikające z zawarcia niniejszej umowy,
- z tytułu sprzedaży lokalu nie będzie opodatkowany podatkiem VAT,
- prawo do lokalu nie jest przedmiotem praw lub roszczeń osób trzecich, ograniczeń w rozporządzaniu oraz umów, z których wynikałoby zobowiązanie do zbycia na rzecz osób innych niż druga strona niniejszej czynności, nie jest obciążona prawami rzeczowymi ograniczonymi.

Kupujący oświadcza, że:
- nieruchomość widział i że nie wnosi zastrzeżeń co do jej stanu technicznego, wyglądu i lokalizacji,
- zna treść dokumentów będących podstawą zawarcia niniejszej umowy,
- posiada środki na zakup prawa do lokalu.

Przy umowie okazane zostały:
a) akt notarialny własności lokalu,
b) wypis z księgi wieczystej lokalu.

§ 3
1. Sprzedający i kupujący zobowiązują się zawrzeć umowę sprzedaży (przyrzeczona umowa sprzedaży), mocą której Marek Kowalski sprzeda wolne od wad, opisane w § 1 tej umowy prawo własności lokalu za cenę 850 000 zł (słownie: ośmiuset pięćdziesięciu tysięcy złotych), a kupujący zobowiązuje się powyższą nieruchomość za tę cenę kupić.

2. Zawarcie umowy przyrzeczonej nastąpi nie później niż do dnia 18.07.2012r.

                                                                                                                                    część druga>>>>>

Artykuły tematycznie powiązane:
Rady dla sprzedających mieszkanie.
Po zapoznania się z tym działem poznasz wszystkie aspekty, które pomogą Ci skutecznie i łatwo sprzedać mieszkanie.
Rady dla kupujących mieszkanie.
Chcesz kupić mieszkanie? Ten dział jest dla Ciebie. Dowiesz się wszystkiego co jest potrzebne  do kupienia mieszkania.
Inne wzory pism.
Tutaj znajdziesz inne wzory potrzebnych dokumentów jak np. protokół zbawczo-odbiorczy.


Polecane artykuły
Jak prezentować mieszkanie cz.1 
Sposób prezentowania mieszkania kupującemy  
ba duży wpływ na sprzedaż mieszkania... 

Agencjom dziękujemy! 
Sam sprzedaż swoje mieszkanie dużo 
lepiej. Nie płać już prowizji pośrednikom... 

Parametry mieszkania 
Przed sfinalizowaniem umowy koniecznie 
sprawdź parametry nieruchomości... 

Rata kredytu mniejsza o 700zł 
Wybierając dobry kredyt mozęsz zaoszędzić 
nawet 700zł na każdej racie... 

                                                                                   RELAMA
Warszawa
Warszawa
Warszawa
Kraków
 Wrocław
Wrocław

fsdf